Çevre Politikamız

ATY Çevre

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre için;
• Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve ekonomik büyümeye sürdürülebilir kaynak yönetimi ile katkıda bulunmayı,
• Gelişmeler yönünde çevre ile uyumlu teknolojileri kullanarak iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı,
• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarda bulunmayı,
• Çevrenin korunmasına yönelik projelerin gerçekleştirilmesini sağlamayı,
• Çevre yasa ve yaptırımlarına uygun hareket etmeyi
taahhüt ediyoruz.