ATY Çevre

Faaliyet Alanlarımız

Atıktan Türetilmiş Yakıt(ATY)

Lisansımız kapsamında, atıkların, kalorifik değerleri, nem ve klor içeriği dikkate alınarak tesisimize kabulü yapılır. Atık analizleri kendi laboratuvarımızda yapılarak uygun havuzlarda stoklanır.

Birinci kırıcıda parçalanan atıkların ikinci kırıcıya beslenmesi esnasında besleme bandı üzerinde bulunan manyetik seperatör yardımı ile atıkların içerisinde bulunabilecek metaller tutulur.

Metallerinden ayrıştırılmış atıklar hava seperatöründen geçirilerek hafif ve ağır malzemeler ayrılarak besleme bandı ile ikinci kırıcıya gelir. İkinci kırıcıda elde edilen kalorifik değeri yaklaşık 4.000 kcal/kg olan atıklar ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikalarına sevk edilir.

Ayrıca tüm ATY prosesi, ülkemizde bugüne dek ilk defa kullanılacak bir yangın söndürme sistemi ile korunmaktadır. Sıcaklığın yükselmesi ve/veya kıvılcım oluşması durumunda yüksek hassasiyetli sensörler ile yangın önlenmektedir.

ÇAMUR KURUTMA

Tesise kabulü yapılan atık çamurlar ön kontrol işlemlerinden geçerek yeraltına inşa edilmiş üstü kapalı olan çamur bunkerine dökme olarak alınacaklardır. Depolanan bölüm tamamen sızdırmaz beton zeminden oluşacak ve bu şekilde koku sorunu da başlangıçta azami ölçüde azaltılacaktır.

Kurutma işleminde ortaya çıkan buhar, siklon tarafından kesilecek ve böylece çıkan toz, vidalı konveyör ile sürece geri verilecektir. Siklon sonrası kombine oksijen / CO ölçümü yapılmaktadır. Bu sayede oluşan kıvılcım algılanabilecektir. Sistemde gaz patlaması veya kıvılcım oluşumları azot gazı ile kontrol altına alınacaktır. Sistem girişinde bulunan su püskürtme sistemi istendiğinde devreye girecektir.

Üniteden çıkacak çamur dışarıya herhangi bir sızıntı olmaksızın, çıkış konteynır kasalar ile nakledilecek ve depolanmaya hazır hale getirilecektir.

Atık Analiz Laboratuvarı

Modern ölçüm cihazları ile donatılmış ve yenikleri yakından takip eden laboratuvarımız, tesise kabulü yapılacak olan atıkların karakterizasyonu, sınıflandırılması ve kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, ATY haline dönüştürülüp çimento fabrikasına gönderilmeden önce standardizasyon gereği düzenli kalite kontrolü yapılarak çimento fabrikalarının parametrelerine uygunluğu kontrol edilmektedir.

ARA DEPOLAMA

2015 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçecek olan tesisimizde, atıkların, nihai bertaraf yada geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce, geçici bir süre güvenli bir şekilde depolanması sağlanmaktadır.

Böylece atık üreticilerinin atıkları kendi sahalarında biriktirme riskine girmeden, depolama tesislerine en ekonomik şartlarda taşınması mümkün olacaktır.